Očesne napake

 

KRATKOVIDNOST (Myopia)

Kratkovidnost ali Myopia je očesna napaka, do katere pride zaradi nepravilno oblikovanega zrkla. Po vzdolžni oz. vodoravni osi je zrklo predolgo, zato se slika, ki jo vidimo, izostri pred mrežnico (slika levo). Pri kratkovidnosti vidimo ostro predmete, ki so blizu. Predmete, ki so oddaljeni, pa kratkovidno oko vidi megleno. Očesno napako korigiramo z razpršilno ali minus lečo, ki razprši vpadne žarke na mrežnico.

Kratkovidnost

 


 

DALJNOVIDNOST (Hyperopia)

Daljnovidnost ali Hyperopia je očesna napaka, ki nastane zaradi nepravilne oblike zrkla. Slednje je namreč po vzdolžni oz. vodoravni osi prekratko in posledica tega je, da se slika, ki jo oko vidi, izostri za mrežnico (slika levo). Pri daljnovidnosti vidimo ostro predmete, ki so oddaljeni. Predmete, ki so blizu pa oko ne more izostriti, zato jih vidimo megleno.

Očesno napako korigiramo z zbiralno ali plus lečo, ki zbere vpadne žarke na mrežnici.

Daljnovidnost

 


 

STAROVIDNOST (Presbyopia)

Starovidnost ali Presbyopia se pojavi po 40. letu življenja. Je normalno stanje očesa, ki pa mu upada moč akomodacije oz. prilagajanja. Pri starovidnosti vidimo megleno predmete, ki se nahajajo v bližini. Zaradi upadanja moči akomodacije, oz., ker očesna leča ni več dovolj prožna, slika ne nastaja na mrežnici, ampak za njo. Pri starovidnosti opažamo, da tekst, ki ga želimo prebrati vedno bolj odmikamo stran od oči, da bi ostreje videli. Večkrat rečemo, da naše roke postajajo prekratke.

Starovidnost korigiramo z zbiralno ali plus lečo, ki zbere vpadne žarke na mrežnici.

Starovidnost

 


 

ASTIGMATIZEM

Astigmatizem je očesna napaka, pri kateri se vpadni žarki na poti skozi optične medije ne lomijo pravilno. Do tega ponavadi pride zaradi nepravilno oblikovane roženice ali leče. Del slike se izostri na mrežnici del slike pa pred ali za mrežnico (slika levo). Zato vidimo del slike megleno. Za astigmatizem je značilno, da zamenjujemo podobne oblike: številki 9 in 6, črki a in e. Astigmatizem je lahko kratkovidni, daljnovidni ali mešani.

Očesno napako korigiramo s torično ali cilindrično lečo, ki lomi svetlobo v eni osi, ter izostri megleni del slike na mrežnici.

Astigmatizem